Previous slide
Next slide

Onze dienstverlening is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Dienstverlening

Technisch beheer

Administratief beheer

 • Actueel houden van de ledenadministratie.
 • Verstrekken van informatie aan notarissen bij verkoop van appartementen.
 • Voorbereiden in overleg met het bestuur van de ALV’s.
 • Verzorgen van uitnodigingen voor de vergadering.
 • Digitaal ter beschikking stellen aan de leden van de vergaderstukken.
 • Verzorgen van notulen van de vergadering.
 • Administreren van de verzekeringspolissen.

Financieel beheer

 • Verzorging van de boekhouding.
 • Inning van de periodieke VvE bijdrage.
 • Opstellen van de jaarrekening.
 • Opstellen van de begroting.
 • Beheer van de bankrekeningen van de VvE.
 • Verzorgen van de incassoprocedure bij niet tijdige betaling.
 • Betaling van de facturen.
 • Afrekening stookkosten (indien van toepassing).
 • Beantwoording vragen kascommissie.

Klachtenonderhoud

 • Laten verhelpen van storingen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
 • Controleren van de facturen van aannemers.
 • Claimen en herstellen van schades die vallen onder de opstalverzekering.
 • Administreren van de afgesloten onderhoudscontracten.

Planmatig onderhoud

 • Beheer en actualisatie van het in opdracht van de VvE opgestelde Meerjarenplan.
 • Jaarlijkse administratieve actualisatie van het Meerjarenplan.
 • In opdracht van de VvE opvragen van offertes voor planmatig onderhoud.
 • In opdracht van de VvE opdrachten verstrekken voor planmatig onderhoud.
 • Controle op de uitvoering van planmatig onderhoud.